sm_banner

Mỹ phẩm

  • SI1-SI2 B Lớp HPHT do Người đàn ông làm Đá kim cương cho đồ trang sức

    SI1-SI2 B Lớp HPHT do Người đàn ông làm Đá kim cương cho đồ trang sức

    SI1-SI2 B Cấp HPHT do Người đàn ông làm Đá kim cương cho đồ trang sức Kim cương được trồng trong phòng thí nghiệm là gì Sự khác biệt giữa kim cương tự nhiên và kim cương được nuôi trong phòng thí nghiệm bắt nguồn từ cách chúng được tạo ra.Kim cương trồng trong phòng thí nghiệm được con người tạo ra trong phòng thí nghiệm trong khi kim cương tự nhiên được tạo ra trong trái đất.Những viên kim cương tổng hợp thành công đầu tiên được tạo ra bằng cách bắt chước thiên nhiên với quá trình chế tạo Áp suất cao / Nhiệt độ cao (HPHT).Có ba quy trình sản xuất cơ bản được sử dụng để tạo ra kim cương HPHT: ép đai, ép khối, ...
  • VS VVS A Cấp phòng thí nghiệm HPHT Đá kim cương

    VS VVS A Cấp phòng thí nghiệm HPHT Đá kim cương

    VS VVS A Grade HPHT Lab Grown Diamond Stone là gì Lab Grown Diamond Sự khác biệt giữa kim cương tự nhiên và kim cương trồng trong phòng thí nghiệm bắt nguồn từ cách chúng được tạo ra.Kim cương trồng trong phòng thí nghiệm được con người tạo ra trong phòng thí nghiệm trong khi kim cương tự nhiên được tạo ra trong trái đất.Những viên kim cương tổng hợp thành công đầu tiên được tạo ra bằng cách bắt chước thiên nhiên với quá trình chế tạo Áp suất cao / Nhiệt độ cao (HPHT).Có ba quy trình sản xuất cơ bản được sử dụng để tạo ra kim cương HPHT: ép đai, ép khối và ...